Georgakopoulou, Vasiliki Epameinondas, Dimitrios Mermigkis, Despoina Melemeni, Aikaterini Gkoufa, Christos Damaskos, Nikolaos Garmpis, Anna Garmpi, Nikolaos Trakas, and Xanthi Tsiafaki. “Cytomegalovirus Pneumonia in an Immunocompetent Host With Primary Ciliary Dyskinesia: A Case Report”. Monaldi Archives for Chest Disease (April 22, 2021). Accessed June 12, 2021. https://www.monaldi-archives.org/index.php/macd/article/view/1638.